Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εισαγωγή στο Τμήμα Δ.Ε.Τ. φοιτητών του Τ.Ε.Ι.

Α. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. και αργότερα αποφασίσουν να ενταχθούν στο πανεπιστημιακό Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) έχουν την δυνατότητα μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που γίνονται κάθε Νοέμβριο περίπου, όπως ισχύει σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Εφόσον είναι επιτυχόντες στις κατατακτηρίων, θα τους αναγνωριστούν τα αντίστοιχα μαθήματα που έχουν περάσει στο Τ.Ε.Ι., όμως δεν θα αναγνωριστεί η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση διότι προέρχονται από κατατακτήριες (2ο πτυχίο).
Επομένως θα χρειαστεί να εκπονήσουν νέα πτυχιακή εργασία.
Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική για το Δ.Ε.Τ..

Β. Για τους φοιτητές του Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι.) που θα ενταχθούν στο Τμήμα Δ.Ε.Τ. (Πανεπιστήμιο) από το Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιλέγοντας να συνεχίσουν τις σπουδές τους χωρίς να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, αναγνωρίζεται η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση. Οι φοιτητές αυτοί όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα λάβουν τελικά μόνο το πτυχίο του πανεπιστημιακού Τμήματος. Για να μπουν στην παραπάνω διάταξη, οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές του Τ.Ε.Ι. (πτυχιακή και πρακτική) το πολύ σε 6 έτη, μέχρι 31/8 επομένως του αντίστοιχου έτους.

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων: https://mst.hmu.gr/1437-2/

 

Πρόσφατα άρθρα