Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών Διοίκησης Επιχειρήσεων

1.Οι φοιτητές που χρωστάνε κάποιο μάθημα από το πρώτο έτος θα το δηλώσουν το τρέχον εξάμηνο και θα παρακολουθήσουν το αντίστοιχο από νέο πρόγραμμα σύμφωνα με τις αντιστοιχίες.

Οι φοιτητές που χρωστάνε το Μάθημα Αρχές Μάρκετινγκ ή και Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών από την κατεύθυνση Μάρκετινγκ θα τα δηλώσουν  το τρέχον εξάμηνο και θα παρακολουθήσουν το μάθημα Μάρκετινγκ. Εφόσον περάσουν το Μάρκετινγκ θα τους αναγνωριστούν τα μαθήματα (Θ ή και Ε) που έχουν δηλώσει όπως έγινε το προηγούμενο εξάμηνο με την Μίκρο-Μάκροοικονομία.
Οι φοιτητές που χρωστάνε το Μάθημα Εισαγωγή στη Στατιστική θα παρακολουθήσουν το μάθημα Πιθανότητες και Στατιστική κτλ.

2. Το μάθημα Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών δεν θα διδαχθεί ξανά στο τμήμα  Χειμερινό Εξάμηνο διότι πλέον θα διδάσκεται το αντίστοιχο μάθημα Μάρκετινγκ, επομένως οι φοιτητές της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ θα μπορούν να το δηλώνουν μόνο Εαρινό Εξάμηνο.

3. Οι φοιτητές του Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι.) που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Παν/μιο) μπορούν να δηλώνουν ως προαιρετικά τα μαθήματα του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Παν/μιο) που δεν είναι αντίστοιχα στο πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Ι., και να τα αναγνωρίσουν αργότερα αν ενταχθούν στο Παν/μιο. Για παράδειγμα οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν ως προαιρετικά, τα μαθήματα “Γραμμική Άλγεβρα και Διακριτά Μαθηματικά”, “Τεχνολογία Λογισμικού” κτλ.

4. Οι φοιτητές του Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι) που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Παν/μιο), μπορούν να επιλέγουν επιπλέον μαθήματα από όσα χρειάζονται για το πτυχίο του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αντιστοιχίες με στόχο να τα αναγνωρίσουν αργότερα όταν ενταχθούν στο  Παν/μιο.
Για παράδειγμα ένα φοιτητής της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ μπορεί να δηλώσει αν επιθυμεί το μάθημα Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων και να αναγνωρίσει όταν ενταχθεί στο Παν/μιο το μάθημα Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες. Ένας φοιτητής της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφοριακών Συστ. μπορεί να δηλώσει αν επιθυμεί το μάθημα Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών, και θα αναγνωρίσει όταν ενταχθεί στο Παν/μιο το μάθημα Μάρκετιγνκ κτλ.

5. Τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη τα μαθήματα του Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΕΙ), που δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του ΔΕΤ, θα μπορούν πάντοτε να δηλώνονται από του φοιτητές του Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΕΙ) ακόμα και στην περίπτωση που δεν διδάσκονται λόγω
του ότι θα έχουν διδαχθεί για το αντίστοιχο τελευταίο έτος και δεν θα υπάρχουν αρκετοί φοιτητές να τα δηλώσουν. Τα μαθήματα αυτά θα εξετάζονται κανονικά σε όλες τις εξεταστικές και θα ορίζετε και υπεύθυνος καθηγητής από την αρχή του Εξαμήνου που θα καθοδηγεί τους φοιτητές.

Επίσης, υπενθυμίζεται η παρακάτω ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων https://mst.hmu.gr/1437-2/

Για να λυθούν τυχόν απορίες, την Δευτέρα 17/2 το διάστημα 12:40-13:25 στην Αίθουσα Πολλαπλών θα γίνει ενημέρωση στους φοιτητές του Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι.) σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων. Θα υπάρχει παράταση δηλώσεων στα μαθήματα μέχρι και 21/2.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κώστας Παναγιωτάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόσφατα άρθρα