Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δημοσίευση της μελέτης του Τμήματος για τις Ερευνητικές Επιδόσεις Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης

Η εργασία [1] του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ

[1] Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Ιωάννης Φανουργιάκης και Ιωσήφ Κωνσταντουράκης,
Ερευνητικές Επιδόσεις Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης, Οκτ. 2020.

σχετικά με τις Επιδόσεις στην Έρευνα Περιφερειακών Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management που εξειδικεύεται στην επιστημονικομετρία και τη διαχείριση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων βιβλιομετρικής ανάλυσης και μοντέλων διασφάλισης ποιότητας. To Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ κατέλαβε την δεύτερη θέση πανελλαδικά για τις επιδόσεις του στην έρευνα.

[1] J. Fanourgiakis, C. Panagiotakis and I. Konstantourakis, Exploring the Research-based Ranking and the University Impact in Greece: A Case of Peripheral Departments of Management and Economics, COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, 2021.

Πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο