Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φυλλάδιο Υπηρεσιών Eξ Aποστάσεως της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης λειτουργεί σε νέο πλαίσιο λόγω της πανδημίας όπου οι Βιβλιοθήκες βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας.

Η Βιβλιοθήκες ΕΛΜΕΠΑ είναι «ανοικτές» κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού «β-ραντεβού»  ή προκαθορισμένου ηλεκτρονικού ραντεβού «β-ραντεβού live” μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται εξ αποστάσεως και η ιστοσελίδα μας www.lib.hmu.gr είναι πλήρως ενημερωμένη.

Φυλλάδιο Υπηρεσιών Eξ Aποστάσεως της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης_2021