Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Next Generation EU • Ενισχύοντας την Επιχειρηματικότητα

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στον Άγιο Νικόλαο, πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα Next Generation EU • Ενισχύοντας την Επιχειρηματικότητα από τo Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο των μαθημάτων “Μάρκετινγκ” και “Επιχειρηματικού Σχεδιασμού” με διδάσκων τον Δρ. Κων/νο Βασσάκη.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον Νίκο Μωραϊτάκη, στέλεχος του ED Region of Crete και οι φοιτητές/τρίες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία του Covid-19, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 21 Ιουλίου 2020 μία νέα πρωτοβουλία η οποία θα ενισχύσει την πορεία ανάκαμψης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το NextGenerationEU. Κύριος στόχος του ταμείου είναι η χρηματοδότηση μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες που πλήττονται περισσότερο, με απώτερο σκοπό μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη.

Ειδικότερα, έγινε λόγος για το Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας όπου ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη προαγωγής μιας ισχυρής ανάκαμψης και ετοιμασίας της Ελλάδας για το μέλλον, έπειτα από την άνευ προηγουμένου κρίση που προκάλεσε η πανδημία όπου μέσω των ενισχύσεων που προσφέρει βοηθάει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να προσαρμοστούν με επιτυχία στην πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση.

Πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο