Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παρουσίαση άριστης πτυχιακής εργασίας – Χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου σε Ελληνικές Επιχειρήσεις

Την Παρασκευή 31/3/2023, παρουσιάστηκε εξ αποστάσεως η πτυχιακή εργασία με θέμα “Η χρήση τεχνολογιών διαδικτύου σε ελληνικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου” από τη φοιτήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Μαρία Μανινάκη. Επιβλέπων Καθηγητής της εργασίας ήταν ο Δρ. Φαφαλιός Παύλος, Επισκέπτης Καθηγητής του Τμήματος.

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία είχε κυρίως εφαρμοσμένο χαρακτήρα εστιάζοντας στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στις τεχνολογίες διαδικτύου που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη και η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες που αξιοποιούνται από τους ελληνικούς ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο συνολικά όσο και ανά κατηγορία καταστημάτων.

Ιστότοπος Πτυχιακής εργασίας:https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/10527

Παρουσίαση εργασίας (pdf)

Αντίστοιχες δημόσιες παρουσίασεις άριστων πτυχιακών εργασιών έχουν πραγματοποιηθεί στο Τμήμα μας με μεγάλη επιτυχία:

Εξ αποστάσεως παρουσίαση άριστης πτυχιακής εργασίας

 

Δημόσια Παρουσίαση Άριστης Πτυχιακής Εργασίας

Πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο