Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποψήφιοι Φοιτητές

Τμήμα «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας»

 

 

You tube

Εικονική Περιήγηση του τμήματος

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης) είναι ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό και ανταγωνιστικό τμήμα, δομημένο πάνω στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, που συνδυάζει τη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών, μάρκετινγκ και τις οργανωσιακές σπουδές.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έχει τρεις κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
  • Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής και
  • Ψηφιακό Μάρκετιγνκ και Επικοινωνία,

προσφέροντας σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που δεν υπάρχουν στα προγράμματα σπουδών σε άλλο ΑΕΙ στην Κρήτη.

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια με επιστημονικά αντικείμενα συναφή με τις  τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος. Επίσης, το Τμήμα ΔΕΤ  είναι δεύτερο στην Ελλάδα σε ερευνητικές επιδόσεις ανάμεσα στα 34 Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης της Περιφέρειας.

Πρόγραμμα σπουδών

Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών δίνει ισχυρές βάσεις εκτός από χρηματοοικονομικά και διοίκηση και σε πληροφορική όπως πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και εξειδικευμένα λογισμικά, καθώς και γνώσεις που τους επιτρέπουν να κατανοούν τις διεθνείς αγορές. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί τη βάση του σύγχρονου μάνατζμεντ και δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη της σύγχρονης επιχείρησης της κατάρτισης αποτελεσματικής στρατηγικής και της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων στο σημερινό ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος πιστοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2022 από την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Hellenic Authority for Higher Education). Η έκθεση πιστοποίησης αποδίδει στο Τμήμα το χαρακτηρισμό «Άριστα» σε έξι κατηγορίες της πιστοποίησης  ανάμεσα στις οποίες είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, Σκοπιμότητα και Βιωσιμότητα της Ακαδημαϊκής Μονάδας, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος,  και η φοιτητοκεντρική  προσέγγιση στη μάθηση,  τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι βασισμένο στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, δίδοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους αποφοίτους του στην αγορά εργασίας όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και στο παγκοσμιοποιημένο πλέον επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Tο Τμήμα μας έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και έχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών με το Τμήμα Δ.Ε.Τ. του Ο.Π.Α. (ΑΣΟΕΕ) με την υψηλότερη βάση στο 4ου επιστημονικό πεδίο και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος γράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο όπως και όλοι οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997). Οι απόφοιτοι του Τμήματος συμμετέχουν στο προσοντολόγιο δημοσίου (ΑΣΕΠ) στο κλάδο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.  Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές σε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης και ειδικότερα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομολόγων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασηςτο ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του είναι 99%, ενώ 3 στους 4 εργάζονται στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Οι απόφοιτοι λόγω της γενικής κατεύθυνσης του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως ξενοδοχειακές μονάδες, τράπεζες, οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία κτλ. και σε διαφορετικές θέσεις στις επιχειρήσεις όπως στην διοίκηση, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση προσωπικού, υπεύθυνοι πωλήσεων, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων κτλ.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πέραν του βασικού τίτλου σπουδών το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  διαθέτει δύο  νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Επίσης, στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών από το 2019.

Mobile Εφαρμογή Τμήματος

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι από τα ελάχιστα τμήματα Πανεπιστημίων που διαθέτει σύγχρονη εφαρμογή κινητού για τους φοιτητές του και μάλιστα με πολλά πλεονεκτήματα σε σχεδιασμό αλλά και σε λειτουργίες συγκρινόμενη με τις υπάρχουσες εφαρμογές στα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της Ελλάδας.  Δημιουργήθηκε με τη σύγχρονη πλατφόρμα προγραμματισμού κινητών android studio που είναι και η επίσημη πλατφόρμα για προγραμματισμό σε κινητά με λειτουργικό σύστημα android και είναι διαθέσιμη στο play store. 

Η σύγχρονη εφαρμογή κινητού (Mobile App) αναπτύχθηκε από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και αποτελεί ένα παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού στα Πανεπιστήμια έχοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όλο το 24ωρο των φοιτητών σε πολλές λειτουργίες που παλαιότερα γίνονταν αποκλειστικά από τη γραμματεία.

Εγκαταστάσεις – Τοποθεσία

Είναι ένα εντελώς καινούργιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό τμήμα, δομημένο πάνω στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, που οι απόφοιτοί του θα έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και στο παγκοσμιοποιημένο πλέον οικονομικό περιβάλλον. Στεγάζεται σε νέες υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 5000τμ στα Λακώνια Αγίου Νικολάου, σε οικόπεδο άνω των 20 στρεμμάτων που περιλαμβάνουν εκτός από αίθουσες διδασκαλίας και 4 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, αμφιθέατρο 200 θέσεων, βιβλιοθήκη και κλειστό γυμναστήριο.

Παρουσίαση Τμήματος:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο