Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μαθήματα για τους Φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι φοιτητές του Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΕΙ) μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα τους που δεν διδάσκονται μέσω των αντίστοιχων του ΔΕΤ. Θα δηλώνετε τα αντίστοιχα μαθήματά σας (από πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ) σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών σας, ανεξάρτητα αν είναι Χειμερινό ή Εαρινό Εξάμηνο.

Δείτε και τις σχετικές παλαιότερες ανακοινώσεις που έχουν και παραδείγματα:

https://mst.hmu.gr/1393-2/
https://mst.hmu.gr/1437-2/

Τα μαθήματα του  Διοίκησης Επιχειρήσεων:

  1. Διοίκηση Παραγωγής
  2. Διοικητική Λογιστική

θα ξεκινήσουν μόνο με τις ΑΠ (διδασκαλία από τους διδάσκοντες Αρακαδάκης για το Διοίκηση Παραγωγής και Πετράκης για το Διοικητική Λογιστική).

Τα μαθήματα του  Διοίκησης Επιχειρήσεων:

  1. Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών
  2. Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση
  3. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
  4. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  5. Στρατηγική Διοίκηση & Διαχείριση Απόδοσης
  6. Συμπεριφορά Καταναλωτή
  7. Δημόσιες Σχέσεις ‐ Επικοινωνία

θα διδαχθούν το Εαρινό Εξάμηνο μέσω των αντίστοιχων μαθημάτων του Πανεπιστημίου (ΔΕΤ)

https://mst.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/05/entaxi-foititon-sto-det-.pdf

Πρόσφατα άρθρα